Hải Mía

Hà Giang

Hà Giang – Bắc Kạn

Hàm Yên, TP Tuyên Quang, Tân Trào, 
Định Hóa (Thái Nguyên), Quốc lộ 3

Hà Giang xuất bến 5h40
Bắc Kạn xuất bến:  6h30

Điện thoại:
0966 497 371
0914 301 972

Để biết thêm các thông tin mới nhất, bạn nên vào trang của nhà xe ở đây