Hải Âu

Hải Phòng

Hà Nội – Hải Phòng
Bx Thượng Lý, Bx Nước Ngầm.
Bx Vĩnh Niệm, Bx Gia Lâm.

Thái Bình – Hà Nội

Hải Phòng – Thái Bình – Nam Định

Điện thoại:
02253.717 717

Bạn Đường Xa cập nhật tháng 03/2022.
Để biết thêm các thông tin mới nhất, bạn nên vào trang của nhà xe
 ở đây