Hải An

Hòa Bình

Hòa Bình – Hải Phòng
Cầu Yên Lệnh, TP Hưng Yên, Triều Dương
Cầu Nghìn, Bến xe Vĩnh Bảo
Điện thoại: 0972 567 068

Hòa Bình – Hải Hậu (Nam Định)
TP Hòa Bình, Xuân Mai, Yên Nghĩa, 
Big C Nam Định, Cổ Lễ, Lạc Quần
Điện thoại: 086 652 9991

Để biết thêm các thông tin mới nhất, bạn nên vào trang của nhà xe ở đây