Hải An

Hà Tĩnh

Hà Nội – Cẩm Xuyên
Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh, Nước Ngầm, Giáp Bát, BV Bạch Mai, Ngã Tư Sở, Đường Láng, Mỹ Đình.

Thời gian xuất bến:
Bx Cẩm Xuyện 8h – 21h,
Bx Hà Tĩnh 9h – 22h,
Bx Nước Ngầm 12h45 – 21h25.
Bx Mỹ Đình 22h.

Điện thoại:
0942 252 586

Bạn Đường Xa cập nhật tháng 03/2022.
Để biết thêm các thông tin mới nhất, bạn nên vào trang của nhà xe
 ở đây