Hà Thanh

Quảng Bình

Tiến Hóa – Đà Nẵng
Tiến Hóa: 8h10 tối
Đà Nẵng: 12h trưa

Đồng Lê – Đà Nẵng
Đồng Lê: 5n30 sáng
Đà Nẵng: 9h tối

Điện thoại:
0978 433 558
0916 433 558

Để biết thêm các thông tin mới nhất, bạn nên vào trang của nhà xe ở đây