Hà Sơn

Hà Nội

Tên đầy đủ là Hà Sơn Hải Vân

Hà Nội – Lào Cai

Hà Nội – Sapa

Hà Nội – Bắc Hà

Bắc Ninh – Lào Cai

Bắc Ninh – Sapa

Điện thoại:
1900 6776

Để biết thêm các thông tin mới nhất, bạn nên vào trang của nhà xe ở đây