Hà Linh

Khánh Hòa

Khánh Hòa – Sài Gòn
(Đại Lãnh, Đầm Môn, Tu Bông, Vạn Giã, Ninh Hòa, Nha Trang, Cam Ranh).

Khánh Hòa – Đà Nẵng

Khánh Hòa – Bình Dương

Khánh Hòa – Bến Tre, Mỏ Cày Nam

Khánh Hòa – Cần Thơ, Vị Thanh

Phan Rang – Đà Nẵng

Điện thoại tổng đài: 02583.817.566 , 02583.817.565

Tại Vạn Giã , Đại Lãnh , Đầm Môn , : 02583.841.666
– Tại Phòng Vé Nha Trang , Ninh Hòa : 02583.817.566 , 02583.817.565 .
– Taị TP. Hồ Chí Minh : 02822.114.113 , 02822.190.198
– Tại Cần Thơ , Hậu Giang , Bình Dương , Bến Tre : 0905.997.297 , 0935.475.063 .
– Tại Ninh Thuận , Đà Nẵng : 02593520063, 0905.997.297 , 0935.475.063 .

(Bạn Đường Xa cập nhật tháng 02/2022).
Để biết thêm các thông tin mới nhất, bạn nên vào trang của nhà xe
 ở đây