Gia Hiếu

Hải Dương

Nam Sách – Mỹ Đình

Đón trả nội thành Hà Nội

Nam Sách đi: 4h , 5h , 6h , 12h30
Hà Nội về:      9h , 11h , 14h , 15h30

Điện thoại:
0973 000 445
0974 000 445
0987 800 445

Để biết thêm các thông tin mới nhất, bạn nên vào trang của nhà xe ở đây