Duy Tùng

Bà Rịa Vũng Tàu

Bà Rịa – Đà Nẵng
(Xuân Sơn – Xuyên Mộc – Hòa Bình – Kim Long – Ngãi Giao – Suối Nghệ – Bà Rịa)

Vũng Tàu – Đà Nẵng
(Đất Đỏ – Lộc An – Quán Hương – Phước Tỉnh – Bình Châu – Long Hải – Vũng Tàu)

Điện thoại:
0913 755 388
0918 044 737

Phòng vé Phước Tỉnh : 0913.755.388 & 0918.044.737 & 0903.755.388
Phòng vé Quảng Ngãi :0948.883.944
Phòng vé Đà Nẵng :     0901.555.037

(Bạn Đường Xa cập nhật tháng 12/2021)
Để biết thêm các thông tin mới nhất, bạn nên vào trang của nhà xe
 ở đây