Duy Linh

Phú Thọ

Việt Trì – Hà Nội
(Lâm Thao)

Đón tận nhà, trả tận nơi
Xe 5 chỗ đời mới
Từ 4h-20h
Mỗi tiếng 1 chuyến

Điện thoại:
0963 994 163

====================

Để biết thêm các thông tin mới nhất, bạn nên vào trang của nhà xe ở đây