Duy Bắc

Hải Dương

Thanh Hà – Tuyên Quang

Hưng Yên, Nội Bài,
Đoan Hùng, Thác Bà

Bx Hải Tân:    6h
Bx Hàm Yên: 12h45

Điện thoại:
0862 157 999

Để biết thêm các thông tin mới nhất, bạn nên vào trang của nhà xe ở đây

.