Dương Phong

Điện Biên

Điện Biên – Tuyên Quang
Điện Biên, Sơn La, Hoà Bình, Sơn Tây, cầu Vĩnh Thịnh, Vĩnh Phúc, Việt Tri, Phú Thọ,  Đoan Hùng, Tuyên Quang.

Điện Biên – Yên Bái
Điện Biên, Sơn La, Hoà Bình, Cầu Đồng Quang, Sơn Tây, Xuân Khánh, cầu Vĩnh Thịnh, KCN Bình Xuyên 12, kcn Thăng Long 3, TP Vĩnh Yên , Việt Trì, cầu Phong Châu, Cẩm Khê, Hạ Hoà, Yên Bái.

Điện thoại:
0972 218 899 – 0989 731 234 – 0969 911 222
0983 207 575 (Tuyên Quang)
0971 278 787 (Yên Bái)

Bạn Đường Xa cập nhật tháng 02/2022.
Để biết thêm các thông tin mới nhất, bạn nên vào trang của nhà xe
 ở đây