Đức Tâm

Hải Dương

Bến Trại – Hà Nội

Bến Trại đi:  4h, 6h, 7h, 12h30
Hà Nội về:   8h, 11h, 12h, 15h30

Đón trả tận nơi nội thành Hà Nội

Điện thoại:
0987 462 266
0974 185 179

Để biết thêm các thông tin mới nhất, bạn nên vào trang của nhà xe ở đây