Đức Quyến

Điện Biên

Tuần Giáo – Hà Nội
Bến xe Mỹ Đình
Điện thoại: 0965 020 064

Tủa Chùa – Hà Nội
Bx Tủa Chùa 17h30, Bx Yên Nghĩa 19h30.
Điện thoại:  0868 684 325 – 0868 684 326
Bx Tủa Chùa, Quỳnh Nhai, Bx Mỹ Đình
Tủa Chùa  16h15, Mỹ Đình 18h30
Điện thoại:: 08678.777.26 – 08.678.777.28

Tủa Chùa – Bắc Ninh
Sơn La – Hoà Bình – Sơn Tây – Vĩnh Phúc – Bắc Ninh – Quế Võ 1, 2, 3.

Bx Tủa Chùa, 16h, Bx Quế Võ 18h30.
Điện thoại: 0961 259 971 – 0961 459 972

Tổng đài: 0862 985 968

(Bạn Đường Xa cập nhật tháng 02/2022).
Để biết thêm các thông tin mới nhất, bạn nên vào trang của nhà xe ở đây