Đình Kha

Quảng Ngãi

Sài Gòn – Quảng Ngãi

Sài Gòn có trạm ở Quận 11.
Quảng Ngãi có trạm ở TP.Quảng Ngãi và Đức Phổ.
Điện thoại:
0987 99 11 33

Để biết thêm các thông tin mới nhất, bạn nên vào trang của nhà xe ở đây