Điệp Đức

Bắc Giang

Tân Yên – Hà Nội

Hợp Đức, Cao Thượng, TT Thắng
Bến xe Mỹ Đình

Khởi hành xã Hợp Đức:  5h45, 11h45
Khởi hành Bx Mỹ Đình:   9h10, 15h

Điện thoại:
0969 136 233

Để biết thêm các thông tin mới nhất, bạn nên vào trang của nhà xe ở đây