Đạo Đường

Hải Dương

Thanh Hà – Hà Nội

Thanh Hà đi:  6h30 , 13h30
Mỹ Đình về:   10h , 17h

Điện thoại:
0971 204 203
0912 113 704
0912 113 705

Để biết thêm các thông tin mới nhất, bạn nên vào trang của nhà xe ở đây