Đại Dương

Hải Phòng

Hải Phòng – Hà Nam
Có hai lộ trình:
LỘ TRÌNH 1: Bến xe Cầu Rào đi 6h30, bến xe Chi Nê về 11h ( Xe chạy đường 10): BX Cầu Rào, TT An Lão, TT Vĩnh Bảo, Thái Bình, Nam Định, Mĩ Lộc, TT Bình Lục, TP Phủ Lý, Đại học Thương Mại, Đại học Công Nghiệp, Chi Nê.

LỘ TRÌNH 2: Bến xe Thượng Lý đi 6h30. Bến xe Chi Nê về 11h (Xe chạy cao tốc Thái Hà rút ngắn thời gian)
BX Thượng Lý, cầu Niệm, Ngã 5 Kiến An, Cầu Nguyệt, Quán Rẽ, cầu Khuể, TT Tiên Lãng, cầu Đầm, cầu Hàn, Nam Anh, Vĩnh Bảo, cầu Nghìn, Cao tốc Thái Hà,  Lý Nhân, Vĩnh Trụ, TP Phủ Lý, Đại học Thương Mại, Đại học Công Nghiệp, Chi Nê.

Điện thoại: 0943 865 330 – 0846 262 207
Hotline: 0912 160 115.

Bạn Đường Xa cập nhật tháng 03/2022.
Để biết thêm thông tin mới nhật, bạn nên vào trang của nhà xe ở đây