Cường Trang

Cao Bằng

Cao Bằng – Tà Lùng
Cao Bằng, Quảng Uyên, Phục Hoà, Cữa khẩu Tà Lùng

Xe nội tỉnh

Cao bằng: 5h, 10h
Tà Lùng:   8h, 13h

Điện thoại:
0971 072 517 – 0942 606 111 – 0915 356 218

Để biết thêm các thông tin mới nhất, bạn nên vào trang của nhà xe ở đây