Cường Huệ

Cao Bằng

TP Cao Bằng – Bảo Lâm
Tuyến nội tỉnh đi về trong ngày

Cao Bằng, Nguyên Bình, Bảo Lạc, Bảo Lâm.
Cao Bằng vào: 5h
Bảo Lâm ra: 12h.

Điện thoại:
0915.046.584
0984.53.2525 

Để biết thêm các thông tin mới nhất, bạn nên vào trang của nhà xe ở đây