Cường Hà

Hà Giang

Hà Giang – Hải Phòng

(Hải Phòng tại bến xe Cầu Rào)

Điện thoại:
0862 598 698

Để biết thêm các thông tin mới nhất, bạn nên vào trang của nhà xe ở đây