Cường Cày

Hà Tĩnh

Cẩm Xuyên – Hà Nội
(Cẩm Nhượng, Thiên Cẩm)

Thiên Cẩm đi: 7h30
Cẩm Nhượng đi:  20h30
Hà Nội về: 8h30, 21h

Điện thoại:
0393 648 999

======================

Để biết thêm các thông tin mới nhất, bạn nên vào trang của nhà xe ở đây