Cung Điện

Hà Giang

Hà Giang – Hà Nội

Xuất bến 9h tối tại hai đầu bến
(Tên đầy đủ của nhà xe là Cung Điện Di Động)

Điện thoại:
02196 515 151
0968 749 528

Để biết thêm các thông tin mới nhất, bạn nên vào trang của nhà xe ở đây