Công Thủy

Yên Bái

Lục Yên – Bắc Ninh
(Yên Bái, Thác Bà)

Điện thoại:
0961 668 226
0977 067 345

Lục Yên – Sài Gòn
(Sài Gòn: Bến xe Ngã Tư Ga)
Điện thoại:
0983 515 368
0977 291 338

Để biết thêm các thông tin mới nhất, bạn nên vào trang của nhà xe ở đây