Công Minh

Bắc Giang

Yên Dũng – Hà Nội

Yên Dũng đi: 3h30, 5h30, 12h, 14h30
Hà Nội vế:     8h, 10h30, 15h, 17h30

Đón trả tận nơi Hà Nội

Điện thoại:
0973.098.628
0868.964.965

Để biết thêm các thông tin mới nhất, bạn nên vào trang của nhà xe ở đây