Công Hải

Yên Bái

Lục Yên – Hải Phòng

Phố Cáo, Tuyên Quang, Việt Trì, Vĩnh Yên
Nội Bài, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương
0965 732 928

0947 945 099

Lục Yên – Giao Thủy
(Phú Thọ, Bắc Ninh, cầu Thanh Trì,
Phủ Lý, TP Nam Định)
0947 945 099
0987 251 568

===========================

Để biết thêm các thông tin mới nhất, bạn nên vào trang của nhà xe ở đây