Chung Tâm

Nghệ An

Tân Kỳ – Đô Lương – Vinh

Xe nội tỉnh

Xe 4 – 7 chỗ.
Đưa đón tận nơi
Mỗi ngày 2 chuyến sáng chiều

Điện thoại:
0977.93.30.93
0949.496.330

========================

Để biết thêm các thông tin mới nhất, bạn nên vào trang của nhà xe ở đây