Châu Phong

Quảng Nam

Tam Kỳ – Đà Nẵng

Thăng Bình – Đà Nẵng
(Bình Quế, Bình Nam, Bình Sa,…)

Đưa đón tận nhà
Xe 7 chỗ

Điện thoại:
0971 72 39 49

=========================

Để biết thêm các thông tin mới nhất, bạn nên vào trang của nhà xe ở đây