Cầu Mè

Hà Giang

Hà Giang – Hà Nội
Xe giường nằm. Bến xe Mỹ Đình.
Xuất phát Hà Giang: 8h30 (các ngày chẵn dương lịch 10/1, 12/1…) ; 10h30 ( các ngày lẻ dương lịch 11/1, 13/1…) và 21h tất cả các ngày trong tháng.
Xuất phát Hà Nội: 7h30 ( các ngày lẻ dương lịch 11/1, 13/1…) ; 9h30 (các ngày chẵn dương lịch 10/1, 12/1…) ;và 21h tất cả các ngày trong tháng.

Hà Giang – Ninh Bình
Xe county 29 ghế ngồi.
Xuất phát Hà Giang: 21h
Xuất phát Ninh Bình: 16h45.

Hà Giang – Đồng Văn
(Tuyến nội tỉnh)
Xe County 29 ghế ngồi.
Xuất phát Hà Giang: 5h – 12h.
Xuất phát Đồng Văn: 5h – 12h.

Hà Giang – Mèo Vạc
(Tuyến nội tỉnh)
Xe County 29 ghế ngồi.
Xuất phát Hà Giang: 5h – 6h30.
Xuất phát Mèo Vạc: 12h30 – 13h30.

Điện thoại: 02193 862 206 – 0948 826 888.

Để biết thêm các thông tin mới nhất, bạn nên vào trang của nhà xe ở đây