Cát Thiên Hải

Khánh Hòa

Nha Trang – Đà Lạt

Nha Trang – Quy Nhơn

Nha Trang – Tuy Hòa

Xe Limousine ghế ngồi.

Điện thoại:
1900 599 975

Để biết thêm các thông tin mới nhất, bạn nên vào trang của nhà xe ở đây