Bốn Hai

Cao Bằng

Cao Bằng – Hà Nội – Bắc Ninh

Mỹ Đình, Giáp Bát, Gia Lâm, Các KCN Bắc Ninh
Có xe đưa đón miễn phí từ các huyện Hà Quảng, Trà Lĩnh, Trùng Khánh, Quảng Uyên.

Điện thoại:
0976 42 42 42
0948 42 42 42

Để biết thêm các thông tin mới nhất, bạn nên vào trang của nhà xe ở đây