Bình Sơn

Hà Tĩnh

Sài Gòn – Hà Tĩnh
Xe này có chạy vòng qua địa bàn Bình Dương và Đồng Nai đón khách như vòng xoay An Phú, 550, Long Thành, Nhơn Trạch, Cổng 11. Phía Bắc đón Kỳ Tây, Kỳ Lâm, Kỳ Sơn, Kỳ Thượng, Kỳ Lạc.

Điện thoại:
0914 360 858
0972 977 077
0967 828 797

Bạn Đường Xa cập nhật tháng 03/2022.
Để biết thêm các thông tin mới nhất, bạn nên vào trang của nhà xe
 ở đây