Bình An

Ninh Thuận

Phan Rang – Gia Lai

Phan Rang – Đắk Lắk

Phan Rang – Đắk Nông

Phan Rang: 7h45 tối
Bx Đắk Klắp (Đắk Nông): 4h chiều
Bx Đức Long Gia Lai: 3h chiều
Bx Đắk Lắk: 7h45 tối

Điện thoại:
0913.487.312 

Để biết thêm các thông tin mới nhất, bạn nên vào trang của nhà xe ở đây