Bảo Tín

Bắc Kạn

Bắc Kạn – Thái Nguyên

Phủ Thông, Nà Phặc

Nà Phặc đi 6h.
Thái Nguyên về 17h

Điện thoại:
0392 557 557 – 0982 031 266

Để biết thêm các thông tin mới nhất, bạn nên vào trang của nhà xe ở đây