Bảo Phúc

Kiên Giang

Kiên Giang – Sài Gòn – Đồng Nai
(Rạch Sỏi, Giồng Riềng)

Kiên Giang: 6h sáng
Đồng Nai:    6h tối

Điện thoại:
0901 31 31 28
0901 31 31 29

=============================

(Bạn Đường Xa cập nhật tháng 01/2022).
Để biết thêm các thông tin mới nhất, bạn nên vào trang của nhà xe
 ở đây