Bảo Ngọc

Quảng Nam

Tam Kỳ – Đà Nẵng

Xe 7 chỗ
Nhiều chuyến trong ngày
Đưa đón tận nơi
Điểm lên xuống xe linh hoạt

Điện thoại:
0911 297929
0906 458 545

======================

Để biết thêm các thông tin mới nhất, bạn nên vào trang của nhà xe ở đây