Bảo Linh

Lâm Đồng

Bảo Lộc – Đà Lạt
(Tuyến nội tỉnh)

Bảo Lộc: 4h-7h – 1h chiều
Đà Lạt: 9h – 11h – 5h chiều

Xe 7 chỗ đưa đón tận nơi.
Điện thoại:
02633 980 919
0937 473 465

Để biết thêm các thông tin mới nhất, bạn nên vào trang của nhà xe ở đây