Bằng Phấn

Hà Giang

Hà Nội – Hà Giang
(Hà Nội tại bến Mỹ Đình và Giáp Bát)

Hà Giang – Nam Định

Hà Giang – Thanh Hóa

Hà Giang – Hải Phòng

Bắc Quang – Lào Cai

Điện thoại:
0917 898 898
0389 219 219

Để biết thêm các thông tin mới nhất, bạn nên vào trang của nhà xe ở đây