Ban Chuyên

Bắc Giang

Sơn Động – Mỹ Đình

Đưa đón các KCN Bắc Giang, Bắc Ninh,
Bệnh viện, trường học Hà Nội.

Điện thoại:
0977 533 088
0397.358.358

Để biết thêm các thông tin mới nhất, bạn nên vào trang của nhà xe ở đây