Bắc Sơn

Sơn La

Sơn La – Mỹ Đình
(Qua Mộc Châu)
0917.148.989
0973.777.598

Sốp Cộp – Yên Nghĩa
Sông Mã – Yên Nghĩa
Điện thoại:
0962.640.666
0969.329.555

Sơn La  – Nam Định
(Yên Nghĩa, Phủ Lý, Hà Nam)
Điện thoại
0965.164.866

Để biết thêm các thông tin mới nhất, bạn nên vào trang của nhà xe ở đây