Ba Tín

Quảng Ngãi

Quảng Ngãi – Sài Gòn
(Trạm Tân Phú)
Điện thoại:
0971 401 717
0932 153 789

Quảng Ngãi – Đắk Nông
Quảng Ngãi – Bình Phước
(Bến xe Phước Long)
Điện thoại:
0972.379.567
0905.821.844

Để biết thêm các thông tin mới nhất, bạn nên vào trang của nhà xe ở đây