Ba Tấn

Khánh Hòa 

Nha Trang – Bảo Lộc

Nha Trang chạy: 4h, 7h, 9h, 12h, 14h.
Bảo Lộc chạy: 5h, 7h, 9h, 12h, 14h.

VP Nha Trang: 5P chung cư CT3 Phước Hải, đường Tố Hữu.
VP Bảo Lộc: 533 Trần Phú, đối diện nhà hàng Tâm Châu.

Điện thoại:
077 888 1234 – 0969 124 455

Bạn Đường Xa cập nhật tháng 03/2022.
Để biết thêm các thông tin mới nhất, bạn nên vào trang của nhà xe
 
ở đây