Anh Huy

Hải Phòng

Đang tuyển nhân viên chăm sóc khách hàng. Xem thông báo chính thức ở đây   

Hải Phòng – Hà Nội
Bx Yên Nghĩa, Bx Giáp Bát

Tại Hải Phòng, trung chuyển theo 2 tuyến cố định như sau:
Tuyến 1: B.xe Thượng Lý, B.xe Lạc Long, đường Điện Biên Phủ, Ngã 6, Ngã 5 Co.op Mark, Đường Đà Nẵng.
Tuyến 2: B.xe Thượng Lý, Tam Kì, Trần Nguyên Hãn, Tô Hiệu, Lạch Tray, Cầu Rào.

Điện thoại:
1900 1876
0912 629 622

Bạn Đường Xa cập nhật tháng 03/2022.
Để biết thêm các thông tin mới nhất, bạn nên vào trang của nhà xe
 ở đây