An Bình Tâm

Nghệ An

Hà Nội – Nam Đàn
Bến xe Nước Ngầm

Nam Đàn – Phú Thọ
(Qua Mỹ Đình, Nội Bài)

Điện thoại:
0238 3822 136
0916 123 737

Để biết thêm các thông tin mới nhất, bạn nên vào trang của nhà xe ở đây

.