Bình Thuận

Bình Thuận

Phan Thiết – Buôn Ma Thuột

Phan Thiết – Gia Lai

Khởi hành hàng ngày lúc :
 – 20h tại 11 Ngô Tất Tố, Buôn Ma Thuột.
 – 19h tại bến xe Bắc Phan Thiết.
 – 16h tại bến xe Đức Long, Gia Lai.
Điện thoại:
0914 055 744
0913 487 449
(Bạn Đường Xa cập nhật tháng 02/2022).
Để biết thêm các thông tin mới nhất, bạn nên vào trang của nhà xe
 ở đây